Välkommen till Snäröiran!
N 63° 16.2690’ E 21° 52.3045’

 


Snäröiran omfattas sedan 2006 av ett vårdbiotopavtal och arbete har gjorts för att återställa den 12 ha stora holmens speciella natur. Holmen ägs av Västerhankmo samfällighet men Västerhankmo ungdomsförening har ansvarat för vårdbiotopavtalet. Tidigare fanns flera hektar med enrisbuskar på holmens östra del men dessa höll på att tas över av granskog. I och med vårdbiotopavtalet har denna utveckling förhindrats. Sommartid kan det vistas får på holmen för att naturligt röja upp naturen. Man får gärna socialisera med fåren och mata dem med havre eller knäckebröd.


Man får röra sig fritt på holmen men ta hänsyn till fågelskyddsområdet på den södra udden 1.4-15.7. Det är tillåtet att göra upp eld vid grillplatserna med veden som finns tillgänglig när fara för skogsbrand inte föreligger. Kom ihåg att ta med allt skräp och städa efter dig så också nästa person får njuta av platsen!


För mera information om Hankmo byar besök www.hankmo.net 


Holmen är en del av Solrutten! Besök www.solrutten.fi för mera information angående farleder och platser längs rutten!


Historiska platser på Snäröiran
Frans Oskar Durchman 1813-1880
Durchman med familj anlände till Kvevlax år 1858. Han blev Kvevlax församlings första kyrkoherde. Den nuvarande prästgården uppfördes för att han och hans hustru samt de nio barnen skulle få plats. Familjen spenderade flera somrar här ute på Snäröiran på 1860-talet. Här uppförde de bland annat ett litet fähus som grunden finns kvar av ännu idag. Troligen fanns även någon typ av sommarstuga här. Som sysselsättning gjorde familjemedlemmar fina inristningar på stenar i strandkanten. Dessa kan beskådas ännu idag tack vare en grupp entusiaster som letade fram och restaurerade dem år 1995.


(Källor: Västerhankmo hembygdsförening och Vasabladet 3.11.1995.)