Välkommen till Snäröiran!

N 63° 16.2690’ E 21° 52.3045’

 

Information om Snäröiran

Det är fritt fram att röra sig på holmen men ta hänsyn till fågelskyddsområdet på den södra udden 1.4-15.7. Det är tillåtet att göra upp eld vid grillplatserna med veden som finns tillgänglig när fara för skogsbrand inte föreligger. Kom ihåg att ta med allt skräp och städa efter dig så också nästa person får njuta av omgivningen! Vid stränderna går det bra att bada. På holmen har grillplatser och bord förnyats under de senaste åren.

Under sommaren vistas får på holmen. De befinner sig där ungefär från midsommar till slutet av september. Av denna orsak hålls hundar kopplade på holmen. Fåren kan matas med knäckebröd eller sallad.

 

Miljövård

Med hjälp av ett miljöavtal har arbete för att återställa den 12 ha stora holmens speciella natur pågått. Holmen ägs av Västerhankmo samfällighet men Västerhankmo ungdomsförening har ansvarat för arbetet. Tidigare fanns flera hektar med enrisbuskar på holmens östra del men dessa höll på att tas över av granskog. Arbete enligt miljöavtalet och får på sommarbete har förhindrat denna utveckling. Detta arbete fortsätter emellertid varje år.

 

Historia

Frans Oskar Durchman (1813-1880) med familj anlände till Kvevlax år 1858. Han blev Kvevlax församlings första kyrkoherde. Den nuvarande prästgården uppfördes för att han och hans hustru samt de nio barnen skulle få plats. Familjen spenderade flera somrar på Snäröiran på 1860-talet. Just under denna tid drabbades vårt land av missväxtår och hungersnöd.

På holmen uppförde de bland annat ett litet fähus som grunden finns kvar av ännu idag. Troligen fanns även någon typ av sommarstuga. Som sysselsättning gjorde familjemedlemmar fina inristningar på stenar i strandkanten. Dessa kan beskådas tack vare en grupp entusiaster som letade fram och restaurerade dem år 1995.

Snäröirsdansin har ordnats i flera omgångar på holmen under olika årtioden, då har stränderna runt holmen fyllts med besökarnas båtar.

 

Holmen är en del av Solrutten! Besök www.solrutten.fi för mera information angående farleder och platser längs rutten!