Bli medlem i Västerhankmo ungdomsförening

Avgiften är 5€ för 15 år fyllda, glöm dock inte att fylla i 0-15 åringarna för statistikens skull.

Kontonummer: FI36 4958 1040 0119 69

Medlemsavgiften hjälper föreningen att utvecklas så att vi kan fortsätta:
- ordna evenemang (fester, utflykter, diskussionskvällar, teater...)
- upprätthålla föreningshuset (renoveringar, underhåll...)
- administrera föreningen (annonser, tillstånd...)

Genom att betala medlemsavgiften blir du medlem i Västerhankmo ungdomsförening. Har du varit medlem i ett år får du 15% rabatt på hyra av lokalen. Medlemsavgiften fastslås årligen på årsmötet. 

Välkommen med!