Om oss

Föreningen grundades redan 1905 under namnet Västerhankmo Ungdoms- och Nykterhetsförening.

Föreningshuset, ”Bjärji”, ligger mitt i byn och är ypperlig för firande av diverse fester, tillställningar och bröllop. Föreningen har ordnat allt från pulkdag, cykeldag, pilktävling, Snäröirsdansin, julfest, vinprovning, brunch, vårmiddag mm.

Kontakta oss

Västerhankmo Ungdomsförening

Besöksadress:
Västerhankmovägen 258
66550 Västerhankmo

Faktureringsadress: 
Karperövägen 1386
66540 Petsmo

vasterhankmouf@gmail.com

Ordförande Nina Söderberg 050 5569684
Frågor gällande uthyrning Lenita Hjortman 050 3106864

 

Historia

Den 26 mars 1905 infann sig omkring 30 ungdomar i Westerhankmo folkskola för ett pålyst nykterhetsmöte. Efter det att Vår Gud är oss en väldig borg sjungits och föredrag om de goda tankarnas livskraft hållits, framställde läraren K.V. Åkerblom frågan om bildandet av en förening i byn, varefter beslöts att en ungdoms- och nykterhetsförening skulle bildas. Erik Källberg blev den första ordföranden.

Drömmen om ett eget hus väcktes sedan på ett möte hösten 1905 och redan den 15 juni 1906 kunde invigningen av Bjärji hållas. I begynnelsen bestod verksamheten av folkfester med både hornorkesterframträdanden och fyrverkerier. Idrotten var också en viktig del av verksamheten under de första decennierna, med tävlingar inom och mellan byarna. Åren 1945–46 arrangerade föreningen sammanlagt 31 danskvällar. Vidare utrustades lokalen med klädförvarning inklusive fack för skodon så att de egna galoscherna lättare kunde erhållas efter dansernas slut.

I början av 1950-talet vidtogs en del utfärder och sällskapsresor. Under 1960–70-talet då serveringsrummet hade rustats upp, användes lokalen till kvällsträffar och mindre sammankomster, skivspelning, danskurser, studiecirklar samt olika pidro- och frågetävlingar. Sommardansen på Snäröiran blev så småningom ett intressant och omdiskuterat tillskott i verksamheten.

År 1973 förkortades föreningens namn till Västerhankmo Ungdomsförening r.f. En flerårig totalrenovering av uf-lokalen och uppförande av en tillbyggnad med sanitära utrymmen förverkligades efter att vägen uppför backen sprängdes upp 1977. Härefter blev julfesterna med humorbetonat program och dans en höjdpunkt i årens arbete.

Under åren har föreningens verksamhet präglats av tidens anda och följt samhällets ständiga förändring. I dagens läge är den nu 117-åriga föreningen en stark och aktiv instans som vill föra bygemenskapen och föreningslivet framåt. Väl mött, nu och i framtiden!