Öppet Hus 8-12 år

03.04.2023 kl. 18.00 – 19.30

Västerhankmo UF ordnar Öppet Hus för barn i åldern 8-12 år. Kaffepannan står varm förföräldrarna. Underåriga eller syskon kan komma tillsammans med vuxen. Mellanmål serveras.

Måndagar

23 januari

6 februari

20 februari

6 mars

20 mars

3 april

18 april - OBS TISDAG

1 maj - inget Öppet hus

15 maj

29 maj

12 juni